OLYMPSPORT - Razítka a CDV 2020

Označení

Druh dokladu

Razítko

Námět

Pošta

Použití

Prodej Kč
OS-01-20 CDVp + A SR ADAM ONDRA - česká medailová naděje - sportovní lezení - 14.4.2020 - 100 dnů do zahájení Tokijských her - KŠ - OH 2020 TOKIO - PŘELOŽENY Z DUVODU PANDEMIE 2NA TERMIN  23.7.-8.8.2021 Praha 1 24.6.2020 B/70,-
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
      PS - Personal stamps      
           

 

             
             
             
             
             

 

Vysvětlivky  / Notes                                                                                                                                                                             Zpět / Back

O            - obálka / envelope, cover
Op         - obálka s přítiskem / envelope, cover with overprin t
COB      - celinová obálka / stationery cover                                                                                     Prodej - objednání / Sale - Ordering

COBp    - celinová obálka s přítiskem / stationery cover with overprint                                      A/ Petrás Jan  - petras.jan13@seznam.cz          - mob. +420 732 376 056

D            - dopisnice / postcard                                                                                                              B/ Janoušek Ladislav - ladajan55@seznam.cz - mob. +420 734 209 239

Dp         - dopisnice s přítiskem / postcard with overprint                                                                                                     
CDV      - celinová dopisnice / stationery card                                                                                                                      

CDVp   - celinová dopisnice s přítiskem / stationery card  with overprint

P            - pohlednice / card

Pp         - pohlednice s přítiskem / card with overprint

K            - neoficielní karta / unofficial card

Kp         - neoficielní karta s přítiskem /unofficial card with overprint

DR         - denní razítko  / day stamp 

PR          - příležitostní razítko / commemoratice cancel

SR          - strojové razítko /  slogan cancel

OVS      - otisk výplatního stroje - červený / meterpostmark red