OLYMPSPORT - Razítka a CDV 1970

Označení

Druh dokladu

Razítko

Námět

Pošta

Použití

Prodej
OS-01-70 Kp    PR iII. krajská výstava poštovních známek - (dva druhy barvy přítisku) České Budějovice 3. až 17.X.1970  
OS-02-70 Kp PR OLYMPSPORT -  Výstava pošt. známek - (dva druhy barvy přítisku) České Budějovice 3. až 17.X.1970  
OS-03-70 CDVp + 0,30h PR OLYMPSPORT 1970 - První výstava poštovních známek OLYMPSPORT  (zelený přítisk - dva odstíny) České Budějovice 3. až 17.X.1970  
OS-04-70 CDVp + 0,30h PR OLYMPSPORT 1970 - První výstava poštovních známek OLYMPSPORT(modrý přítisk - dva odstíny) České Budějovice 3. až 17.X.1970  
OS-05-70 CDVp + 0,30h PR OLYMPSPORT 1970 - První setkání sběratelů OLYMPSPORT (červený přítisk - dva odstíny) České Budějovice 10.X.1970  
             
             
             
             
             
             

 

REKOM stavební práce

 

 

Vysvětlivky  / Notes                                                                                                                                                                             Zpět / Back

O            - obálka / envelope, cover
Op         - obálka s přítiskem / envelope, cover with overprin t
COB      - celinová obálka / stationery cover                                                                                                                                Prodej / Sale

COBp    - celinová obálka s přítiskem / stationery cover with overprint                                                                          R -  Posláno doporučeně  

D            - dopisnice / postcard                                                                                                                                                           O - opatřeno OVS, SR, PR nebo DR

Dp         - dopisnice s přítiskem / postcard with overprint                                                                                                      Č - čistá CDV, O nebo K s přítiskem
CDV      - celinová dopisnice / stationery card                                                                                                                      

CDVp   - celinová dopisnice s přítiskem / stationery card  with overprint

P            - pohlednice / card

Pp         - pohlednice s přítiskem / card with overprint

K            - neoficielní karta / unofficial card

Kp         - neoficielní karta s přítiskem /unofficial card with overprint

DR         - denní razítko  / day stamp 

PR          - příležitostní razítko / commemoratice cancel

SR          - strojové razítko /  slogan cancel

OVS      - otisk výplatního stroje - červený / meterpostmark red