PODMÍNKY ČLENSKÉ SLUŽBY - PÍSEMNÉHO PRODEJE

 

           OS organizuje nepravidelně pro své členy písemný prodej filatelistického materiálu se sportovní a

           olympijskou tematikou. Zájemci o prodej mohou nabídnout filatelistický materiál formou písemného popisu s

           požadovanou minimální cenou organizátorovi akce. K seznamu přiloží známku na odpověď a teprve na vyzvání

           materiál určený k prodeji zašlou na jeho adresu. Organizátor může některý nabízený materiál odmítnout i bez

           udání důvodu. Seznam nabízených položek s jejich popisem je všem členům OS zasílán většinou jako příloha

           zpravodaje, případně samostatně. Zájemci o koupi zašlou svoji nabídku na ty položky, o které mají zájem.

 

           1.  Číselný třímístný kod je uváděn na konci popisu jednotlivých položek pouze u zásilek, skutečně prošlých

                 poštou. První číslice vyjadřuje vzhled a kvalitu celku, druhá kvalitu otisku razítka a třetí kvalitu vylepených

                 známek. Nejlepší je 5, nejhorší 1.  U celin, které nejsou dofrankované a u zásilek pošt.paušál, či s OVS je tedy

                 místo třetího čísla pomlčka. Uvedená cena je nejnižší, kterou je možno nabízet.

 

            2.  Nabídky zájemců se přijímají do určeného data na listě papíru A5 s adresou v horní části! Jednotlivé

                  nabídky musí být uvedeny čitelně konkrétní sumou v Kč v odstupňované výši takto: do 50.- Kč v sudém počtu Kč,

                  do 100.- Kč v násobcích 5.- Kč, do 500.- Kč v násobcích 10.- Kč, výše v násobcích 50.- Kč. Chybné nabídky jsou

                  přesunovány automaticky počítačem na nejbližší vhodný násobek.

 

             3.  Položku získá nejvyšší podaná nabídka, ovšem za cenu pouze o jeden stupeň vyšší než nejbližší nižší

                  podaná nabídka. Např.při nabídkách : 18 - 26 - 50 získá položku ten, kdo nabídl 50.- ovšem za cenu 28.- Kč. Je li

                  podáno více stejných a nejvyšších nabídek, rozhoduje datum poštovního razítka.

 

             4.  Termín pro zaslání nabídky je vždy uveden a není možné jej překročit. Nabídky se zasílají organizátorovi

                   této služby poštou nebo elektronicky e-mailem. Možno podávat, s pošt. známkou na odpověď, dotazy na detaily

                   jednotlivých položek nebo si vyžádat reprodukci položky za poplatek 2.- Kč za položku.

 

                   Adresa organizátora: ing J.Petrásek, P.O.Box 13,282 23 Český Brod nebo e-mail : olympsport@gmail.com

 

               5.  Získané položky jsou zasílány v R dopisech, k cenám je připočteno poštovné a balné 5.- Kč. Žádné další

                    poplatky! Úhradu zájemce provede obratem pošt.poukázkou, při platbě v € se provede přepočet podle právě

                    platného kursu.

 

                6. Majitelům položek zašle organizátor akce celkový obnos snížený o 10%, které slouží jako úhrada ostatních

                    nákladů akce.

                  

                Zpět nahoru     Back up                                                            Na úvodní stranu     Back on the front page