Pro sportovní svazy, kluby a jiné organizace sportovního zaměření                                                                                      

For sport unions, clubs and other sport organisations

PROPAGUJTE SPORTOVNÍ AKCE PROSTŘEDNICTVÍM POŠTY

razítko výplatního stroje - frankotyp

 ruční příležitostné razítko

strojové razítko

přítisk na dopisnici

OLYMPSPORT zastupuje ČOV a České sportovní svazy při veškerých jednáních s Českou poštou, týkajících se poštovní propagace sportovních soutěží, výročí a konání dalších akcí. Projednáváme vydání poštovních známek a dopisnic, všech druhů poštovních razítek (ruční příležitostná razítka, strojová propagační razítka a razítka výplatních strojků - frankotypů), přítisků na obálkách a dopisnicích, případně propagačních R nálepek. V případě zájmu zajistíme vydání jednotlivých korespondenčních lístků s přítisky nebo kompletů osmikusových serií barevných dopisnic (korespondenčních lístků) se sportovní tematikou. Tyto dopisnice nebo jejich soubory ve spojení s odpovídajícím typem poštovního razítka jsou vhodným dárkem pro účastníky soutěží, kongresů, či jiných akcí a samozřejmě také vhodným prodejním artiklem. Poštovní razítka propagovanou akci připomínají vhodně i na všech ostatních poštovních zásilkách, odesílaných z vybrané pošty do celého světa.

Vyřídíme potřebná povolení s Českou poštou, tiskárnou spojů a dalšími složkami, zpracujeme grafické předlohy pro rytce, v případě potřeby vypracujeme vlastní návrhy pro veškeré poštovní artefakty nebo zpracujeme Vaše předlohy.

Projednáme výrobu štočků a razítek s rytcem a zajistíme montáž a demontáž propagačních vložek do strojových razítek.

Veškerá naše spolupráce je nehonorovaná - pracujeme zdarma (Znáte v tomto státě ještě někoho takového?)! Hradíte tedy pouze skutečné poplatky poště a faktury od rytce a tiskárny.

Pokud se Vám zdá naše nabídka solidní, kontaktujte nás na adrese:

OLYMPSPORT

Zborovská 25, 282 01 Český Brod Český Brod, e-mail olympsport@gmail.com , petrasek@olymp-sport.cz

 phone 321622389 (private), phone 739033170 (mobile)

 

Informativně uvádíme některé přibližné cenové údaje a výrobní lhůty:

Výroba ručního propagačního razítka 8000 - 10000.- Kč,  3 měsíce

Výroba vložky pro strojové nebo výplatní razítko 1500.- Kč, 14 dnů

Korespondenční lístek (dopisnice) s barevným přítiskem 15.- Kč/ks - 14 dnů 

(v ceně je i nákupní hodnota dopisnice  11.- Kč)

Poplatek za používání razítka poště 350.- Kč/den

Zřízení příležitostné přepážky mimo objekt pošty od 1200.- Kč/den

Výroba propagačních R nálepek na doporučené zásilky 2000.- Kč/3000 ks

Poštovní známky vydá pošta bezplatně, nárokovat nutno 2 roky před akcí

Dopisnice s originál známkou (pamětní) vydá pošta bezplatně, nutno nárokovat 8 měsíců předem

Informační odhady cen služeb, které provádíme zdarma - neúčtujeme!

Návrh razítka nebo přítisku, vč. rozkresby pro rytce 3000 - 5000.- Kč/ks

Montáž nebo demontáž propagační vložky (štočku) do razítka 350.- Kč

Projednání s poštou, rytcem a tiskárnou 1000.- Kč

 

  zpět    back