Na "písemném prodeji" se pracuje - "Written sale" works   

 *  * *    

Pokud chcete dokoupit nějaký volný los (není zabarven), opiště do rámečku v nabídce jeho startovní cenu,
a nabídku odešlete po vyplnění kontaktních údajů v dolní části formuláře

If you want to buy a vacant lot (not colored), the description in the box in the menu's starting price,
and submit the bid after filling in the contact details at the bottom of the form

 Čísla losů

 Seznam losů

Galerie

Losy 001 - 100 001 až 100  
Losy 101 - 200 101 až 200  
Losy 201 - 300 201 až 300  
Losy 301 - 400 301 až 400  
Losy 401 - 500 401 až 500  
Losy 501 - 600 501 až 600  
Losy 601 - 700 601 až 700  
001 až 039, 112 až 114, 126, 127, 129,137, 141, 145, 149, 150, 152, 157, 170, 174 až 176, 185, 202 až 209, 214 až 216, 218, 219   - lední hokej / ice hockey
                                                                                         040 až 041, 116, 156, 162, 175, 176, 178, 199 - biatlon / biathlon
                                                                                                       042 a 045, 117, 132, 139, 155, 163, 168, 178, 203 až 206, 209, 213 až 216, 219 - jízda na bobech / bobsled a jízda na saních / sleigh rides
                                                                                                                                                                              046 - jízda na skibobu / skibob riding
           047 až 054, 128, 129, 138, 145, 150, 152 až 156, 170, 173, 176, 178, 184, 199, 202 až 207, 213 až 216, 218, 219 - krasobruslení / figure skating
                                            055 až 060, 115, 138, 145, 146, 162, 168, 170, 171, 176, 178, 200, 203 až 207, 213 až 219 - rychlobruslení / speedskating
061 až 085, 118 až 120,129, 141, 145, 146, 152, 164, 165, 169 až 171, 190, 192 až 194, 202 až 209, 214 až 216, 218, 219 - lyžování FIS / skiing FIS
                                                     086 až 093, 121, 140, 145, 147, 150, 168, 175, 177, 179, 186, 188, 203, 205 až 209, 213, 214, 216 - běh na lyžích / cross-country skiing
                                     094 až 098, 122 a 123, 145, 152, 157, 160, 168, 170, 172, 174, 184, 186, 202 až 207, 214 až 216, 218, 219 - skoky na lyžích / ski jumping - - - 
                                                                                                                                                                                                     099 až 111 - lyžování (Tatranský pohár) / skiing (Tatra Cup)
                                                                                                                                                                                                      130 až 219 - Zimní olympijské hry (ZOH) / Winter Olympics Games
                                                                                                                                                                                                                  220 až 509 - Letní olympijské hry (LOH) / Summer Olympics Games
467 až 510 Olympijské dění / Olympic events
511 až 539 sportovní serie (FDC apod.) / sports series
234 - atletika / athletics
546 a 547 badminton / badminton
548 a 549 basketbal / basketball
550 až 556 basebal / baseball
557 až 559 kuželky / bowling
234 - box / boxing
566 až 570 cyklistika / cycling
234 - fotbal / football
590 až 600 gymnastika / gymnastics
601 až 607 házená/ handball
234 -  jachting / yachting
14 až 623 jezdectví / horsemanship
624 a 625 judo / judo
626 a 627 kanoistika / canoeing
628 až 631 letectví / aviation
632 a 633 lukostřelba / archery - - -
234 - military
634 až 647 auto-moto sport / auto-moto sport
648 plavání / swimming
651 parašutizmus / skydiving
52 a 653 ragby / rugby
654 až 657 sportovní hry spojařů / post sport games
658 až 661 stolní tenis / table tennis
 662 až 664 sportovní střelba / sport shooting
665 až 675 šachy / chess
234 -šerm
676 až 678 tenis / tennis
234 veslování / rowing
680 zápasení / wrestling
681 až 694 sokolstvo / sokols
695 až 700 pohlednice / postcard
 

Podmínky členské služby - písemného prodeje                                 English text

OS organizuje nepravidelně pro své členy písemný prodej filatelistického materiálu se sportovní a olympijskou tematikou. Zájemci o prodej mohou nabídnout filatelistický materiál formou písemného popisu (nebo na pravidelných setkáních OS) s požadovanou minimální cenou organizátorovi akce. K seznamu přiloží známku na odpověď a teprve na vyzvání materiál určený k prodeji zašle na jeho adresu. Organizátor může některý nabízený materiál odmítnout i bez udání důvodu. Seznam nabízených položek s jejich popisem a vyobrazením je uveden na našem webu www.olymp-sport.cz, všem členům OS je zasílán většinou jako příloha zpravodaje, případně samostatně. Zájemci o koupi zašlou svoji nabídku na ty položky, o které mají zájem, a to buď přímo při prohlídce na našem webu nebo písemně poštou.
 
Jednotlivé nabídky musí být uvedeny konkrétní sumou v Kč v odstupňované výši takto: do 50.- Kč v sudém počtu Kč, do 100.- Kč v násobcích 5.- Kč, do 500.- Kč v násobcích 10.- Kč, výše v násobcích 50.- Kč. Chybné nabídky jsou přesunovány automaticky počítačem na nejbližší vhodný násobek. Položku získá nejvyšší podaná nabídka, ovšem za cenu pouze o jeden stupeň vyšší než nejbližší nižší podaná nabídka. Např.při nabídkách : 18 - 26 - 50 získá položku ten, kdo nabídl 50.- ovšem za cenu 28.- Kč (26 + 2). Je-li podáno více stejných a nejvyšších nabídek, rozhoduje datum příjmu správně vyplněného mailového podání, případně datum poštovního razítka u písemného podání. Pokud je přihazující sám, tak vyhrává za vyvolávací cenu plus příslušný příhoz. Na rozdíl od komerčních aukcí vyhrávající neplatí provizi organizátora která bývá 10 až 16%. 
 
V tabulkách "Seznam losů"  uvedených na webu je vždy řada 100 losů, kde je v jednotlivých sloupcích uvedeno:
- Č. losu
- Stát, značka státu kde byl materiál vydán
- Obrázek - miniobrázek se po odklepnutí zvětší, na ESC se obrázek zavře
- Popis losu - číselný třímístný kod je uváděn na konci popisu jednotlivých položek pouze u zásilek, skutečně prošlých poštou.
                      První číslice vyjadřuje vzhled a kvalitu celku, druhá kvalitu otisku razítka a třetí kvalitu vylepených známek (nejlepší je 5,
                      nejhorší 1).
                      U celin, které nejsou dofrankované a u zásilek pošt.paušál, či s OVS je tedy místo třetího čísla pomlčk
- Start v Kč - vyvolávací cena, uvedená cena je nejnižší, kterou je možno vložit do nabídky
- Nabídka v Kč - editovací políčko kde můžete vyplnit svou nabídku dle zvolené měny a dle uvedených pravidel pro hodnoty příhozů
 
Pro lepší informovanost účastníků písemného prodeje jsou, týden před a  dva dny před jejím ukončením, doplněny výše uvedené tabulky o sloupec "Stav příhozů", a to hodnotou dosažených druhých nejvyšších příhozů (je-li příhozů více). Při větším počtu stejných druhých příhozů je u hodnoty uvedena "*".  Pokud je v té době jen jeden příhoz, je v tomto sloupci uvedena startovní hodnota.
Termín pro zaslání nabídky na webu je  v xxxxxxxx  (do 24 hod.), a není možné jej překročit. U písemného podání je třeba odeslání  tak, aby bylo doručeno do tohoto data.
 
Nabídky příhozů prováděné v tabulce na webu se automaticky odesílají po zmáčknutí tlačítka "Odeslat" (v dolní části seznamu) organizátorovi této služby elektronicky mailem.  Tato akce platí vždy pro zvolenou stovkovou "řadu" losů z výše uvedené tabulky  "Seznam losů". Akci je možné pro "řadu" opakovat, platí vždy poslední hodnota vyplněná u konkrétního č. losu (je tedy možné nabídku zvýšit). Po vyplnění každé z výše uvedených tabulek nezapomeňte vždy vyplnit všechny povinné údaje (jméno, telefon, mail, adresa), které jsou na konci každé tabulky. Vyplněné údaje je možné smazat pomocí tlačítka "Obnovit" (pozor bude vymazáno vše), nebo je ještě před odesláním opravit. Doporučujeme provést jejich kontrolu, odeslanou nabídku považujeme za platnou, její zařazení potvrzujeme zpětným mailem.

Rozdělením losů do "řad" umožňujeme zájemcům o aukci pracovat aktuálně na menší množině losů, a také nově reagovat "nabídkou" hned při prohlížení informací o losu. Výši příhozu můžete ještě upravit před odesláním "řady" pomocí tlačítka "Odeslat". Přijaty budou podání s vyplněnými povinnými údaji a s minimálně jedním příhozem.

Pro svoji evidenci podaných příhozů doporučujeme si uložit zobrazený protokol po odeslání nabídky tlačítkem "Odeslat". Protokol uložíte pomocí volby "Stránka" / "Uložit jako", vyberte kam chcete tuto informaci uložit a v  poli "Název souboru" si soubor pojmenujte (např. Form Confirmation_htm 1 nebo Aukce 2016-1). Při odeslání další nabídky zvyšujte poslední číslici aby nedocházelo k přepisování souborů novým uložením.  

Organizátoři aukce preferují tento způsob on-line přihazování, u písemných podání může dojít k nepřesnostem při ručním přepisu údajů do tabulek automatizovaného systému vyhodnocování aukce.

Písemné podání poštou, mailem nebo osobně, podávejte, na listě papíru A5 s adresou v horní části, a to na adresu:   

                                                                      ing Diviš Václav, Pavrovského 14, 155 00 Praha 13 - Velká Ohrada

K dotazům můžete využít pole "Poznámka" v seznamu losů nebo napište na adresu: divis.vaclav@centrum.cz   

Získané položky jsou zasílány v R dopisech, k cenám je připočteno poštovné a balné (dle velikosti zásilky). Nejsou účtovány žádné další poplatky! Úhradu zájemce provede obratem poštovní poukázkou nebo převodem na účet 182566063/0800 (var. symbol "2018xxx", kde xxx je číslo dražitele které Vám přidělíme).
Při platbě v € nebo $ se provede přepočet podle právě platného kursu.

Majitelům položek zašle organizátor akce celkový obnos snížený o 10%, které slouží jako úhrada ostatních nákladů písemného prodeje.

<<< Přejeme všem aktivním účastníkům úspěšný lov a příjemnou zábavu >>>

 

 

Popis použitých zkratek - The description of used short cut

 

O

obálka

envelope

COB

celinová obálka

 stationery cover

P

pohled

view card

BP

barevný pohled

coloured view card

D

dopisnice

card

AE

aerogram

L

lístek, ústřižek

 cut

CM

analogická dopisnice

cartes maxima

CDV

celinová dopisnice

stationery card

***

svěží

mint

O

razítkované

cancelled

p

přítisk,

private overprint

SR

strojové razítko

slogan cancel

PR

příležitostné razítko

commemorative cancel

PR1

razítko 1 dne vydání

OVS

otisk výplatního stroje

meter postmark

DR

denní razítko

daily postmark

kašet

cachet

PL

pamětní list

souvenir sheet

FDC

obálka 1 dne vydání

R

doporučená

registered

E

expres

AIR

letecky

NL

nálepní list

sticker sheets

MS

mistrovství světa

world championship

OH

olympijské hry

olympic games

ZOH

zimní olympijské hry

winter olympic games

 ME

 mistrovství Evropy

European Champioship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka označení zemí                 
                   

Evropa

země

Afrika

země

Amerika 

země

Asie 

země

Australie

země
ALB Albanie ALG Alžírsko AIA Anguila AFG
Afghánistan
ASA Americká Samoa
AND Andora ANG Angola VIR Amer. Panenské o. ARM Arménie AUS Australie
ENG Anglie BEN Benin ATG
Antigua a Barbuda
AZE Azerbajdžan FIJ Fidži
BEL Belgie BOT Bostwana ARG Argentina BAH Bahrain GUM Guam
BLR Bělorusko BFA Bukina Faso ARU Aruba BAN Bangladeš COK Cookovy ostrovy
BIH Bosna a Hercegovina BDI Burundi BAH Bahamy BHU Bhútan NCL Nová Kaledonie
BUL Bulharsko CEN Centralafricane BAR Barbados BRU Brunej NZL Nový Zéland
MNE Černá Hora CHA Čad BEL Belize CHN Čína PNG Papua a Nová Quinea
CZE Česko COD DR Kongo BER Bermudy TPE Čínská rep. SOL Šalamounovy ostrovy
DEN Dánsko DJI Džibutsko BOL Bolivie PHI Filipíny TAH Tahiti
EST Estonsko EGY Egypt BRA Brazilie GEO Gruzie TGA Tonga
FRO Faerské ostrovy ERI Eritrea VGB Britské panenské o. HKG Hongkong VAN Vanuatu
FIN Finsko ETH Ethiopie DOM Dominikánská rep. IND Indie TLS Východní Timor
FRA Francie GAB Gabon ECU Ekvádor IDN Indonesie    
NED Holandsko GAM Gambie ELS El Salvador IRQ Irák    
CRO Chorvatsko GHA Ghana GEO Georgie IRN Irán    
IRL Irsko GUI Guinea GRE Grenada ISR Izrael    
ISL Island GNB Giunea Bissau GUM Guam JPN Japonsko    
ITA Italie RSA Jihoafr. Rep. GUA Guatemala YEM Jemen    
YUG Jugoslavie SSD Jižní Sudán GUY Guyana KOR Jižní Korea    
CYP Kypr JOR Jordánsko HAI Haiti JOR Jordánsko    
LIE Lichtenštejnsko KAM Kamerun HON Honduras CAM Kambodža    
LVA Lotyšsko KEN Keňa CHI Chile QAT Katar    
LTU Litva COM Komory JAM Jamajka KAZ Kazachstan    
LUX Lucembursko CON Kongo CAY Kajmanské ostrovy KGZ Kyrgyzstán    
HUN Maďarsko LES Lesotho CPV Kapverdy KOR Korea    
MKD Makedonie LBR Liberie COL Kolumbie KUW Kuvait    
MLT Malta LBY Lybie CRC Kostarika LAO Laos    
MDA Moldavsko MAD Madagaskar CUB Kuba LIB Libanon    
MNC Monako MLI Mali MEX Mexiko MAC Makao    
MSR Montserat MWI Malawi NIC Nikaragua MAN Manama    
GER Německo MAR Maroko ANT Nizozemské Antily MAS Malajsie    
NOR Norsko MTN Mauretanie PAN Panama MDV Maledivy    
POL Polsko MRI Mauritius PAR Paraguay MGL Mongolsko    
POR Portugalsko MOZ Mozambik PER Peru MYA Myanmar (Burma)    
AUT Rakousko NAM Nambie PUR Portoriko NEP Nepál    
ROU Rumunsko NIG Niger SLV Salvador OMA Omán    
RUS Rusko NGA Nigerie KIN St. Kitts Newis PAK Pakistán    
GRE Řecko CIV Pobřeží slonoviny STV St. Vincent PLE Palestina    
SAA Sarsko CGO Republika Kongo SUR Surinam QUA Quatar    
NIR Severní Irsko EQG Rovníková Guinea TRI Trinidad a Tobago KSA Saudská Arabie    
SCO Skotsko RWA Rwanda TCA Turks a Caicos SEY Seychely    
SVK Slovensko SAT St. Tomé a Principé URU Uruguay PRK Severní Korea    
SVN Slovinsko SEN Senegal USA USA UAE SAE    
SRB Srbsko SLE Siera Leone VEN Venezuela SIN Singapur    
ESP Španělsko SOM Somálsko VII Virgin Islands SRI Sri Lanka    
SWE Švédsko SUD Sudán     SYR Syrie    
SUI Švýcarsko SWZ Svazijsko     TJK Tadžikistan    
TUR Turecko CTA Středoafrická rep.     TPE Tai-Pei    
UKR Ukrajina TAN Tanzania     THA Thajsko    
GBR Velká Britanie TCH Tchad     TKM Turkmenistan    
WAL Wales TOG Togo     UZB Uzbekistan    
    TUN Tunis     VIE Vietnam    
    UGA Uganda     AJM Ajman    
    ZAI Zaire     BUR Burundi    
    ZAM Zambie     FUJ Fujeira    
    ZIM Zimbabwe     RAS Ras Al Khaima    

 

Na úvodní stranu    Back on the front page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přístupů