SEZNAM EXPONÁTů - LIST OF EXHIBTS

 

A) Nesoutěžní třídy - Noncompetitive Classes:           

 

            A2.  Třída exponátů členů jury - Jury Members Exhibits

 

A2.1     Petrásek / CZE / No profit, no glory / 80 / class open

A2.2     Petrásek / CZE / History of Czech Physical Culture and Sport up to 1939 / 80 / thematic class sport   

A2.3     Babut / POL / The survivre with the honour / 16 / one framme class

 

B) Soutěžní třídy - Competitive Classes:

           

            B1.  Tématická třída olympijské filatelie - Olympic Philately Class.

 

B1.1     Slavík / CZE / Panorama of the Olympic History / 80 /

B1.2     Slováček / CZE / Under the Olympic Flag / 80 /

B1.3     Trančík / SVK / Winter Sports and Olympic Games / 80 /

 

            B2.  Tématická třída sportovní filatelie - Sport Philately Class.  

 

B2.1     Justýnová / CZE / For the Ice Hockey Primary / 80 /

B2.2     Jankovič / SVK / Worlds of Pedals / 80 /

B2.3     Kamenický / CZE / World of Football / 80 /

B2.4     Dahlvig / SWE / Tennis - A Very Old Modern Sport / 128 /

 

            B5.  Třída mládeže - Youth Class.

 

B5.1     Alcala / PHI / Soccer / 48 /

B5.2     Kállai / ROM / FIFA World Cup - Romania 1966 - 2006 / 32 /

 

            B6.  Třída filatelistické literatury - Philatelic Literature Class.

 

B6.1     Novoselov / RUS / Catalogue Athens 2004 / CD ROM

B6.2     Novoselov / RUS / History of Olympic Games of Philatelies / CD ROM

B6.3     Maestrone / USA / Journal of Sports Philately / CD ROM

B6.4     Petras / CZE / Magazine OLYMPSPORT 2006 /

B6.5     Janoušek / CZE / Czech Sport Cancellations 1993 - 2006 /

B6.6     Tsironis / GRE / Olympic Issue 1906 /

B6.7     Petras / CZE / Catalogue of Olympic Stamps of XXVII.Olympic Games Sydney 2000 / CD ROM

 

C) Další soutěžní třídy - Other Competitive Classes:

           

            C1.  Třída jednorámových exponátů - One Framme Exhibits Class.

 

C1.1     Justýnová / CZE / Olympic Games Paris 1924 and Czechoslovakia / 16 /

C1.2     Maestrone / USA / Men´s Gymnastic : Dressed to Win / 16 /

C1.3     Pilz / GUA / El Deporte de Voleibal - No Tomado en Serio / 16 /

C1.4     Janoušek / CZE / Shooting medals of Czech and Slovakia on Olympic Games 1956 - 2004/16/

C1.5     Janoušek / CZE / Biathlon and Winter Olympic Games / 16 /

 

            C2.  Otevřená třída - Open Class.

 

C2.1     Dahlvig / SWE / Viking Time / 48 /

           

            C3.  Premiéra - Premiera Class.

 

C3.1     Polák / CZE / Prague in Sport / 80 /    

C3.2     Wirkner /CZE / Chess Olympiads / 80 /