Písemný jarní prodej 2017  / Written sale 2017 

<<< Zahájení / Start  23.4.2017 >>>

Vyplňujte své nabídky přímo v seznamu losů !!! / Fill their bids directly in the list of elk !!!

 Čísla losů

 Seznam losů

Galerie

Losy 001 - 100 001 až 100 001 až 100
Losy 101 - 200 101 až 200 101 až 200
Losy 201 - 300 201 až 300 201 až 300
Losy 301 - 400 301 až 400 301 až 400
Losy 401 - 500 401 až 500 401 až 500
Losy 501 - 600 501 až 600 501 až 600
Losy 601 - 700 601 až 700 601 až 700
001 až 022, 064 a 065 lední hokej / ice hockey
 023 až 030, 066 a 067 krasobruslení / figure skating
 031 a 035, 068, 099 rychlobruslení / speedskating
 036, 076 biatlon / biathlon
   037 a 038, 078 jízda na bobech / bobsled
  039, 079 jízda na saních a skibobu / sleigh rides
040 curling / curling
 044 a 045, 060, 069 a 070 skoky na lyžích / ski jumping
  041 až 043, 049 až 057, 062 a 063, 071 až 074 lyžování FIS / skiing FIS
046 a 051 lyžování (Tatranský pohár) / skiing (Tatra Cup)
 047, 048, 058, 061, 075, 098  běh na lyžích / cross-country skiing
077 horolezectví / mountaineering
081 až 097, 100 až 200 Zimní olympijské hry (ZOH) / Winter Olympics Games
201 až 400 Letní olympijské hry (LOH) / Summer Olympics Games
401 až 434 Olympijské dění / Olympic events
435 až 449 sportovní serie (FDC apod.) / sports series
450 až 460 atletika / athletics
461 a 462 badminton / badminton
463 až 467 basebal / baseball
  468 až 470 box / boxing
471 bowling / bowling
472 až 475, 500 cyklistika / cycling
476 až 499 fotbal / football
 501 až 509 gymnastika / gymnastics
510 až 512 házená/ handball
 513 až 515 jachting / yachting
516 judo / judo
 517 jezdectví / horsemanship
518 a 519 auto-moto sport / auto-moto sport
 520 až 620 šachy / chess
-------------------------------------------------------------------------
kanoistika / canoeing
  letectví / aviation
 lukostřelba / archery
 plavání / swimming
 parašutizmus / skydiving
 ragby / rugby
 sportovní hry spojařů / post sport games
 stolní tenis / table tennis
  sportovní střelba / sport shooting
tenis / tennis
veslování / rowing
 zápasení / wrestling
 sokolstvo / sokols
 
 

Podmínky členské služby - písemného prodeje                                 English text

OS organizuje nepravidelně pro své členy písemný prodej filatelistického materiálu se sportovní a olympijskou tematikou. Zájemci o prodej mohou nabídnout filatelistický materiál formou písemného popisu (nebo na pravidelných setkáních OS) s požadovanou minimální cenou organizátorovi akce. K seznamu přiloží známku na odpověď a teprve na vyzvání materiál určený k prodeji zašle na jeho adresu. Organizátor může některý nabízený materiál odmítnout i bez udání důvodu. Seznam nabízených položek s jejich popisem a vyobrazením je uveden na našem webu www.olymp-sport.cz, všem členům OS je zasílán většinou jako příloha zpravodaje, případně samostatně. Zájemci o koupi zašlou svoji nabídku na ty položky, o které mají zájem, a to buď přímo při prohlídce na našem webu nebo písemně poštou.
 
Jednotlivé nabídky musí být uvedeny konkrétní sumou v Kč v odstupňované výši takto: do 50.- Kč v sudém počtu Kč, do 100.- Kč v násobcích 5.- Kč, do 500.- Kč v násobcích 10.- Kč, výše v násobcích 50.- Kč. Chybné nabídky jsou přesunovány automaticky počítačem na nejbližší vhodný násobek. Položku získá nejvyšší podaná nabídka, ovšem za cenu pouze o jeden stupeň vyšší než nejbližší nižší podaná nabídka. Např.při nabídkách : 18 - 26 - 50 získá položku ten, kdo nabídl 50.- ovšem za cenu 28.- Kč (26 + 2). Je-li podáno více stejných a nejvyšších nabídek, rozhoduje datum příjmu správně vyplněného mailového podání, případně datum poštovního razítka u písemného podání.
 
V tabulkách "Seznam losů"  uvedených na webu je vždy řada 100 losů, kde je v jednotlivých sloupcích uvedeno:
- Č. losu
- Stát, značka státu kde byl materiál vydán
- Obrázek - miniobrázek se po odklepnutí zvětší, na ESC se obrázek zavře
- Popis losu - číselný třímístný kod je uváděn na konci popisu jednotlivých položek pouze u zásilek, skutečně prošlých poštou.
                      První číslice vyjadřuje vzhled a kvalitu celku, druhá kvalitu otisku razítka a třetí kvalitu vylepených známek (nejlepší je 5,
                      nejhorší 1).
                      U celin, které nejsou dofrankované a u zásilek pošt.paušál, či s OVS je tedy místo třetího čísla pomlčka
- Start v Kč - vyvolávací cena, uvedená cena je nejnižší, kterou je možno vložit do nabídky
- Nabídka v Kč - editovací políčko kde můžete vyplnit svou nabídku dle zvolené měny a dle uvedených pravidel pro hodnoty příhozů
 
Pro lepší informovanost účastníků písemného prodeje jsou, týden před a  dva dny před jejím ukončením, doplněny výše uvedené tabulky o sloupec "Stav příhozů", a to hodnotou dosažených druhých nejvyšších příhozů (je-li příhozů více). Při větším počtu stejných druhých příhozů je u hodnoty uvedena "*".  Pokud je v té době jen jeden příhoz, je v tomto sloupci uvedena startovní hodnota.
Termín pro zaslání nabídky na webu je  v ponděli 17. dubna 2017  (do 24 hod.), a není možné jej překročit. U písemného podání je třeba odeslání  tak, aby bylo doručeno do tohoto data.
 
Nabídky příhozů prováděné v tabulce na webu se automaticky odesílají po zmáčknutí tlačítka "Odeslat" (v dolní části seznamu) organizátorovi této služby elektronicky mailem.  Tato akce platí vždy pro zvolenou stovkovou "řadu" losů z výše uvedené tabulky  "Seznam losů". Akci je možné pro "řadu" opakovat, platí vždy poslední hodnota vyplněná u konkrétního č. losu (je tedy možné nabídku zvýšit). Po vyplnění každé z výše uvedených tabulek nezapomeňte vždy vyplnit všechny povinné údaje (jméno, telefon, mail, adresa), které jsou na konci každé tabulky. Vyplněné údaje je možné smazat pomocí tlačítka "Obnovit" (pozor bude vymazáno vše), nebo je ještě před odesláním opravit. Doporučujeme provést jejich kontrolu, odeslanou nabídku považujeme za platnou, její zařazení potvrzujeme zpětným mailem.

Rozdělením losů do "řad" umožňujeme zájemcům o aukci pracovat aktuálně na menší množině losů, a také nově reagovat "nabídkou" hned při prohlížení informací o losu. Výši příhozu můžete ještě upravit před odesláním "řady" pomocí tlačítka "Odeslat". Přijaty budou podání s vyplněnými povinnými údaji a s minimálně jedním příhozem.

Pro svoji evidenci podaných příhozů doporučujeme si uložit zobrazený protokol po odeslání nabídky tlačítkem "Odeslat". Protokol uložíte pomocí volby "Stránka" / "Uložit jako", vyberte kam chcete tuto informaci uložit a v  poli "Název souboru" si soubor pojmenujte (např. Form Confirmation_htm 1 nebo Aukce 2017-1). Při odeslání další nabídky zvyšujte poslední číslici aby nedocházelo k přepisování souborů novým uložením.  

Organizátoři aukce preferují tento způsob on-line přihazování, u písemných podání může dojít k nepřesnostem při ručním přepisu údajů do tabulek automatizovaného systému vyhodnocování aukce.

Písemné podání poštou, mailem nebo osobně, podávejte, na listě papíru A5 s adresou v horní části, a to na adresu:   

                                                                      ing Diviš Václav, Pavrovského 14, 155 00 Praha 13 - Velká Ohrada

K dotazům můžete využít pole "Poznámka" v seznamu losů nebo napište na adresu: divis.vaclav@centrum.cz   

Získané položky jsou zasílány v R dopisech, k cenám je připočteno poštovné a balné (dle velikosti zásilky). Nejsou účtovány žádné další poplatky! Úhradu zájemce provede obratem poštovní poukázkou nebo převodem na účet 182566063/0800 (var. symbol "2017xxx", kde xxx je číslo dražitele které Vám přidělíme).
Při platbě v € nebo $ se provede přepočet podle právě platného kursu.

Majitelům položek zašle organizátor akce celkový obnos snížený o 10%, které slouží jako úhrada ostatních nákladů písemného prodeje.

<<< Přejeme všem aktivním účastníkům úspěšný lov a příjemnou zábavu >>>

 

 

Popis použitých zkratek - The description of used short cut

 

O

obálka

envelope

COB

celinová obálka

 stationery cover

P

pohled

view card

BP

barevný pohled

coloured view card

D

dopisnice

card

AE

aerogram

L

lístek, ústřižek

 cut

CM

analogická dopisnice

cartes maxima

CDV

celinová dopisnice

stationery card

***

svěží

mint

O

razítkované

cancelled

p

přítisk,

private overprint

SR

strojové razítko

slogan cancel

PR

příležitostné razítko

 commemorative cancel

PR1

razítko 1 dne vydání

OVS

otisk výplatního stroje

meter postmark

DR

denní razítko

daily postmark

kašet

cachet

PL

pamětní list

souvenir sheet

FDC

obálka 1 dne vydání

R

doporučená

registered

E

expres

AIR

letecky

NL

nálepní list

sticker sheets

MS

mistrovství světa

world championship

OH

olympijské hry

olympic games

ZOH

zimní olympijské hry

winter olympic games

 ME

 mistrovství Evropy

European Champioship

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka označení zemí                 
                   

Evropa

země

Afrika

země

Amerika 

země

Asie 

země

Australie

země
ALB Albanie ALG Alžírsko AIA Anguila AFG
Afghánistan
ASA Americká Samoa
AND Andora ANG Angola VIR Amer. Panenské o. ARM Arménie AUS Australie
ENG Anglie BEN Benin ATG
Antigua a Barbuda
AZE Azerbajdžan FIJ Fidži
BEL Belgie BOT Bostwana ARG Argentina BAH Bahrain GUM Guam
BLR Bělorusko BFA Bukina Faso ARU Aruba BAN Bangladeš COK Cookovy ostrovy
BIH Bosna a Hercegovina BDI Burundi BAH Bahamy BHU Bhútan NCL Nová Kaledonie
BUL Bulharsko CEN Centralafricane BAR Barbados BRU Brunej NZL Nový Zéland
MNE Černá Hora CHA Čad BEL Belize CHN Čína PNG Papua a Nová Quinea
CZE Česko COD DR Kongo BER Bermudy TPE Čínská rep. SOL Šalamounovy ostrovy
DEN Dánsko DJI Džibutsko BOL Bolivie PHI Filipíny TAH Tahiti
EST Estonsko EGY Egypt BRA Brazilie GEO Gruzie TGA Tonga
FRO Faerské ostrovy ERI Eritrea VGB Britské panenské o. HKG Hongkong VAN Vanuatu
FIN Finsko ETH Ethiopie DOM Dominikánská rep. IND Indie TLS Východní Timor
FRA Francie GAB Gabon ECU Ekvádor IDN Indonesie    
NED Holandsko GAM Gambie ELS El Salvador IRQ Irák    
CRO Chorvatsko GHA Ghana GEO Georgie IRN Irán    
IRL Irsko GUI Guinea GRE Grenada ISR Izrael    
ISL Island GNB Giunea Bissau GUM Guam JPN Japonsko    
ITA Italie RSA Jihoafr. Rep. GUA Guatemala YEM Jemen    
YUG Jugoslavie SSD Jižní Sudán GUY Guyana KOR Jižní Korea    
CYP Kypr KAM Kamerun HAI Haiti JOR Jordánsko    
LIE Lichtenštejnsko KEN Keňa HON Honduras CAM Kambodža    
LVA Lotyšsko COM Komory CHI Chile QAT Katar    
LTU Litva CON Kongo JAM Jamajka KAZ Kazachstan    
LUX Lucembursko LES Lesotho CAY Kajmanské ostrovy KGZ Kyrgyzstán    
HUN Maďarsko LBR Liberie CAN Kanada KOR Korea    
MKD Makedonie LBY Lybie CPV Kapverdy KUW Kuvait    
MLT Malta MAD Madagaskar COL Kolumbie LAO Laos    
MDA Moldavsko MLI Mali CRC Kostarika LIB Libanon    
MSR Montserat MWI Malawi CUB Kuba MAC Makao    
GER Německo MAR Maroko MEX Mexiko MAS Malajsie    
NOR Norsko MTN Mauretanie NIC Nikaragua MDV Maledivy    
POL Polsko MRI Mauritius ANT Nizozemské Antily MGL Mongolsko    
POR Portugalsko MOZ Mozambik PAN Panama MYA Myanmar (Burma)    
AUT Rakousko NAM Nambie PAR Paraguay NEP Nepál    
ROU Rumunsko NIG Niger PER Peru OMA Omán    
RUS Rusko NGA Nigerie PUR Portoriko PAK Pakistán    
GRE Řecko CIV Pobřeží slonoviny SLV Salvador PLE Palestina    
SNM San Marino CGO Republika Kongo KIN St. Kitts Newis QUA Quatar    
SAA Sarsko EQG Rovníková Guinea STV St. Vincent KSA Saudská Arabie    
NIR Severní Irsko RWA Rwanda SUR Surinam SEY Seychely    
SCO Skotsko SAT St. Tomé a Principé TRI Trinidad a Tobago PRK Severní Korea    
SVK Slovensko SEN Senegal TCA Turks a Caicos UAE SAE    
SVN Slovinsko SLE Siera Leone URU Uruguay SIN Singapur    
SRB Srbsko SOM Somálsko USA USA SRI Sri Lanka    
ESP Španělsko SUD Sudán VEN Venezuela SYR Syrie    
SWE Švédsko SWZ Svazijsko VII Virgin Islands TJK Tadžikistan    
SUI Švýcarsko CTA Středoafrická rep.     TPE Tai-Pei    
TUR Turecko TAN Tanzania     THA Thajsko    
UKR Ukrajina TCH Tchad     TKM Turkmenistan    
GBR Velká Britanie TOG Togo     UZB Uzbekistan    
WAL Wales TUN Tunis     VIE Vietnam    
    UGA Uganda            
    ZAI Zaire            
OSN Organizace spojených ZAM Zambie            
  národů ZIM Zimbabwe            

 

Na úvodní stranu    Back on the front page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter