<<<  Písemná aukce OLYMPSPORTu 2018 - doprodej  >>>

U "šedě neoznačených položek" přepište startovní cenu do vedlejšího rámečku, a po vyplnění požadovaných údajů v dolní části,

                                                              odešlete formulář. Šedé položky jsou prodány, ty neoznačujte,                                   
                                                                  

 Čísla losů

 Seznam losů

Galerie

Losy 001 - 100 001 až 100 001 až 100
Losy 101 - 200 101 až 200 101 až 200
Losy 201 - 300 201 až 300 201 až 300
Losy 301 - 400 301 až 400 301 až 400
Losy 401 - 500 401 až 500 401 až 500
Losy 501 - 600 501 až 600 501 až 600
Losy 601 - 700 601 až 700 601 až 700
Losy 701 - 800 701 až 800 701 až 800
Používejte prohlížeč "MOZILA" - Use the browser "MOZILA"
Omluvte kvalitu obrázků u poštovních obálek, skener u nich přidává stíny při jejich zvlnění.
 

Přehled losů dle jejich obsahu - List of tickets according to their content

001 až 039, 112 až 114, 126, 127, 129,137, 141, 145, 149, 150, 152, 157, 170, 174 až 176, 185, 202 až 209, 214 až 216, 218, 219   - lední hokej / ice hockey
                                                                                         040 až 041, 116, 156, 162, 175, 176, 178, 199 - biatlon / biathlon
                                                                                                       042 a 045, 117, 132, 139, 155, 163, 168, 178, 203 až 206, 209, 213 až 216, 219 - jízda na bobech / bobsled a jízda na saních / sleigh rides
                                                                                                                                                                              046 - jízda na skibobu / skibob riding
           047 až 054, 128, 129, 138, 145, 150, 152 až 156, 170, 173, 176, 178, 184, 199, 202 až 207, 213 až 216, 218, 219 - krasobruslení / figure skating
                                            055 až 060, 115, 138, 145, 146, 162, 168, 170, 171, 176, 178, 200, 203 až 207, 213 až 219 - rychlobruslení / speedskating
061 až 085, 118 až 120,129, 141, 145, 146, 152, 164, 165, 169 až 171, 190, 192 až 194, 202 až 209, 214 až 216, 218, 219 - lyžování FIS / skiing FIS
                                                     086 až 093, 121, 140, 145, 147, 150, 168, 175, 177, 179, 186, 188, 203, 205 až 209, 213, 214, 216 - běh na lyžích / cross-country skiing
                               094 až 098, 122 a 123, 145, 152, 157, 160, 168, 170, 172, 174, 184, 186, 202 až 207, 214 až 216, 218, 219 - skoky na lyžích / ski jumping 
                                                                                                                                                                                                     099 až 111 - lyžování (Tatranský pohár) / skiing (Tatra Cup)
                                                                                                                                                                                                      130 až 219 - Zimní olympijské hry (ZOH) / Winter Olympics Games
                                                                                                                                                                                                                  220 až 509 - Letní olympijské hry (LOH) / Summer Olympics Games
                                                                                                                                                                        510 až 566 - Olympijské dění / Olympic events
                                                                                                                                                                               567 až 572 - Paralympijské hry / Paralympic Games
                                                                                                                                                                        573 až 574 - Hry dobré vůle / Games of goodvill
                                                                                                                                                                             575 až 579 - Dělnické olympiády / Labor Olympics
                                                                                                                                                                     580 až 592 - Spartakiády / Spartakiads
                                                                                                                                            593 až 607 - Universiády / Universities
                                                                                                                                               608 až 610 - skauting / scouting
                                                                                                                                                                                                610 až 630 -  sportovní serie (FDC apod.) / sports series
                                                                                                                                                          631 až 640 a 667 - atletika / athletics
                                                                                                                                                       641 a 642 badminton / badminton
                                                                                                                                               643 a 647 basebal / baseball
                                                                                                                                                                648 až 650 basketbal / basketball
                                                                                                                                               651 kuželky / bowling
                                                                                                                                                    652 až 654 - box / boxing
                                                                                                                                                           655 až 666 - cyklistika / cycling
                                                                                                                                                         668 až 691 - fotbal / football
                                                                                                                                                                      692 až 700 - gymnastika / gymnastics
                                                                                                                         701 - desková hra GO
                                                                                                                                                 702 až 707 - házená/ handball
                                                                                                                                                   708 až 711 -  jachting / yachting
                                                                                                                                                             712 až 717 - jezdectví / horsemanship
                                                                                                                                       718  - judo / judo
                                                                                                                                                               719 a 721 - kanoistika / canoeing
                                                                                                                                         722 - dračí lodě / dragon boats
                                                                                                                                                          723 a 724 -  letectví / aviation
                                                                                                                                           725 - lukostřelba / archery
                                                                                                                                                                          726 až 733 - auto-moto sport / auto-moto sport
                                                                                                                                                           734 a 735 - parašutizmus / skydiving
                                                                                                                                                     736 až 738 - plavání / swimming
                                                                                                                                                   739 a 740 - ragby / rugby
                                                                                                                                                             741 až 742 -  stolní tenis / table tennis
                                                                                                                                                               743 - sportovní střelba / sport shooting
                                                                                                                                 744 - šachy / chess
                                                                                                                                             745 - šerm / fechten
                                                                                                                                                      746 až 749 -  tenis / tennis
                                                                                                                                                              750 až 754 - veslování / rowing
                                                                                                                            755 - volejbal / volleyball
                                                                                                                                                                     756 až 758 - vzpírání / weight-lifting
                                                                                                                                                    759 - zápasení / wrestling
                                                                                                                                                 760 až 800 - sokolstvo / sokols

 

 

 

Podmínky členské služby - písemné aukce                                English text

         OS organizuje nepravidelně pro své členy písemnou aukci filatelistického materiálu se sportovní a olympijskou tematikou. Zájemci o prodej mohou nabídnout filatelistický materiál formou písemného  popisu     (nebo na pravidelných setkáních OS) s požadovanou minimální cenou organizátorovi akce. K seznamu přiloží známku na odpověď a teprve na vyzvání materiál určený k prodeji zašle na jeho adresu. Organizátor může některý nabízený materiál odmítnout i bez udání důvodu. Seznam nabízených položek s jejich popisem a vyobrazením je uveden na našem webu www.olymp-sport.cz, Všem členům OS je zasílán většinou jako příloha zpravodaje, případně samostatně. Zájemci o koupi zašlou svoji nabídku na ty položky, o které mají zájem, a to buď přímo při prohlídce na našem webu nebo písemně poštou.
 
          Jednotlivé nabídky musí být uvedeny konkrétní sumou v Kč v odstupňované výši takto: do 50.- Kč v sudém počtu Kč, do 100.- Kč v násobcích 5.- Kč, do 500.- Kč v násobcích 10.- Kč, výše v násobcích 50.- Kč. Chybné nabídky jsou přesunovány automaticky počítačem na nejbližší vhodný násobek. Položku získá nejvyšší podaná nabídka, ovšem za cenu pouze o jeden stupeň vyšší než nejbližší nižší podaná nabídka. Např.při nabídkách : 18 - 26 - 50 získá položku ten, kdo nabídl 50.- ovšem za cenu 28.- Kč (26 + 2). Je-li podáno více stejných a nejvyšších nabídek, rozhoduje datum příjmu správně vyplněného e-mailového podání, případně datum poštovního razítka u písemného podání. Pokud je přihazující sám, tak vyhrává za vyvolávací cenu plus příslušný příhoz. Na rozdíl od komerčních aukcí vyhrávající neplatí provizi organizátora která bývá 10 až 16%. 
 
           V tabulkách "Seznam losů"  uvedených na webu je vždy řada 100 losů, kde je v jednotlivých sloupcích uvedeno:
           - Č. losu
           - Stát - značka státu kde byl materiál vydán (viz tabulka značek níže)
           - Obrázek - miniobrázek se po odklepnutí zvětší, na ESC se obrázek zavře
           - Popis losu - číselný třímístný kód je uváděn na konci popisu jednotlivých položek pouze u zásilek, skutečně prošlých poštou.
                                První číslice vyjadřuje vzhled a kvalitu celku, druhá kvalitu otisku razítka a třetí kvalitu vylepených známek (nejlepší je 5, nejhorší 1).
                                U celin, které nejsou dofrankované a u zásilek pošt.paušál, či s OVS je tedy místo třetího čísla pomlčka
           - Start v Kč - vyvolávací cena, uvedená cena je nejnižší, kterou je možno vložit do nabídky
           - Nabídka v Kč - editovací políčko kde můžete vyplnit svou nabídku dle zvolené měny a dle uvedených pravidel pro hodnoty příhozů
 - Stav v Kč
- Informace o průběžných a konečné ceně losu

          Pozn.:  Pro lepší informovanost účastníků písemného prodeje jsou každý týden před, a  dva dny před jejím ukončením, doplněny výše uvedené tabulky ve sloupci  "Stav  v Kč,-", a to hodnotou

                      dosažených druhých nejvyšších příhozů (je-li příhozů více). Při větším počtu stejných druhých příhozů je u hodnoty uvedena *.  Pokud je v té době jen jeden příhoz, je v tomto sloupci

                      uvedena startovní hodnota.

            Nabídky příhozů prováděné v tabulce na webu se automaticky odesílají po zmáčknutí tlačítka "Odeslat" (v dolní části seznamu) organizátorovi této písemné aukce elektronicky mailem.  Tato akce platí vždy pro zvolenou stovkovou "řadu" losů z výše uvedené tabulky  "Seznam losů". Akci je možné pro "řadu" opakovat, platí vždy poslední hodnota vyplněná u konkrétního č. losu (je tedy možné nabídku zvýšit). Po vyplnění každé z výše uvedených tabulek nezapomeňte vždy vyplnit všechny povinné údaje (jméno, telefon, mail, adresa), které jsou na konci každé tabulky. Vyplněné údaje je možné smazat pomocí tlačítka "Obnovit" (pozor bude vymazáno vše), nebo je ještě před odesláním opravit. Doporučujeme provést jejich kontrolu, odeslanou nabídku považujeme za platnou, její zařazení potvrzujeme zpětným mailem.

            Rozdělením losů do "řad" umožňujeme zájemcům o aukci pracovat aktuálně na menší množině losů, a také nově reagovat "nabídkou" hned při prohlížení informací o losu. Výši příhozu můžete ještě upravit před odesláním "řady" pomocí tlačítka "Odeslat". Přijaty budou podání s vyplněnými povinnými údaji a s minimálně jedním příhozem, přihazující obdrží zpět informaci o stavu přijetí podání od organizátorů písemné aukce. Organizátoři písemné aukce preferují tento způsob on-line přihazování, u písemných podání může dojít k nepřesnostem při ručním přepisu údajů do tabulek automatizovaného systému vyhodnocování aukce.

            Termín ukončení pro zaslání nabídky na webu je  pátek 23. září 2018  (do 24 hod.), a není možné jej překročit. U písemného podání je třeba učinit odeslání  tak, aby bylo doručeno do tohoto data.

             Písemné podání poštou, mailem nebo osobně, podávejte, na listě papíru A5 s adresou v horní části, a to na adresu:         ing Diviš Václav, Pavrovského 14, 155 00 Praha 13 - Velká Ohrada

             K dotazům můžete využít pole "Poznámka" v seznamu losů nebo napište na adresu:                                                           divis@olymp-sport.z.cz   

            Získané položky jsou zasílány v R dopisech, k cenám je připočteno poštovné a balné (dle velikosti zásilky). Nejsou účtovány žádné další poplatky! Úhradu zájemce provede obratem poštovní poukázkou nebo převodem na účet 182566063/0800 (var. symbol "2018xxx", kde xxx je číslo dražitele které Vám přidělíme).
Při platbě v € nebo $ se provede přepočet podle právě platného kursu.

             Majitelům položek zašle organizátor akce celkový obnos snížený o 10%, které slouží jako úhrada ostatních nákladů písemné aukce.

 

<<< Přejeme všem aktivním účastníkům úspěšný lov a příjemnou zábavu >>>
 
x   x   x

 

                                                                              Popis použitých zkratek - The description of used short

O
obálka
envelope
COB
celinová obálka
stationery cover
P
pohled
view card
BP
barevný pohled
coloured view card
D
dopisnice
card
AE
aerogram
L
lístek, ústřižek
cut
CM
analogická dopisnice
cartes maxima
CDV
celinová dopisnice
stationery card
***
svěží
mint
O
razítkované
cancelled
p
přítisk,
private overprint
SR
strojové razítko
slogan cancel
PR
příležitostné razítko
commemorative cancel
PR1
razítko 1 dne vydání
OVS
otisk výplatního stroje
meter postmark
DR
denní razítko
daily postmark
kašet
cachet
PL
pamětní list
souvenir sheet
FDC
obálka 1 dne vydání
R
doporučená pošta
registered post
E
expres
AIR
letecky
NL
nálepní list
sticker sheets
MS
mistrovství světa
world championship
OH
olympijské hry
olympic games
ZOH
zimní olympijské hry
winter olympic games
 ME
 mistrovství Evropy
European Champioship                     

     

   

Tabulka označení zemí                 
                   

Evropa

země

Afrika

země

Amerika 

země

Asie 

země

Australie

země
ALB Albanie ALG Alžírsko AIA Anguila AFG
Afghánistan
ASA Americká Samoa
AND Andora ANG Angola VIR Amer. Panenské o. ARM Arménie AUS Australie
ENG Anglie BEN Benin ATG
Antigua a Barbuda
AZE Azerbajdžan FIJ Fidži
BEL Belgie BOT Bostwana ARG Argentina BAH Bahrain GUM Guam
BLR Bělorusko BFA Bukina Faso ARU Aruba BAN Bangladeš COK Cookovy ostrovy
BIH Bosna a Hercegovina BDI Burundi BAH Bahamy BHU Bhútan NCL Nová Kaledonie
BUL Bulharsko CEN Centralafricane BAR Barbados BRU Brunej NZL Nový Zéland
MNE Černá Hora CHA Čad BEL Belize CHN Čína PNG Papua a Nová Quinea
CZE Česko COD DR Kongo BER Bermudy TPE Čínská rep. SOL Šalamounovy ostrovy
DEN Dánsko DJI Džibutsko BOL Bolivie PHI Filipíny TAH Tahiti
EST Estonsko EGY Egypt BRA Brazilie GEO Gruzie TGA Tonga
FRO Faerské ostrovy ERI Eritrea VGB Britské panenské o. HKG Hongkong VAN Vanuatu
FIN Finsko ETH Ethiopie DOM Dominikánská rep. IND Indie TLS Východní Timor
FRA Francie GAB Gabon ECU Ekvádor IDN Indonesie    
NED Holandsko GAM Gambie ELS El Salvador IRQ Irák    
CRO Chorvatsko GHA Ghana GEO Georgie IRN Irán    
IRL Irsko GUI Guinea GRE Grenada ISR Izrael    
ISL Island GNB Giunea Bissau GUM Guam JPN Japonsko    
ITA Italie RSA Jihoafr. Rep. GUA Guatemala YEM Jemen    
YUG Jugoslavie SSD Jižní Sudán GUY Guyana KOR Jižní Korea    
CYP Kypr JOR Jordánsko HAI Haiti JOR Jordánsko    
LIE Lichtenštejnsko KAM Kamerun HON Honduras CAM Kambodža    
LVA Lotyšsko KEN Keňa CHI Chile QAT Katar    
LTU Litva COM Komory JAM Jamajka KAZ Kazachstan    
LUX Lucembursko CON Kongo CAY Kajmanské ostrovy KGZ Kyrgyzstán    
HUN Maďarsko LES Lesotho CPV Kapverdy KOR Korea    
MKD Makedonie LBR Liberie COL Kolumbie KUW Kuvait    
MLT Malta LBY Lybie CRC Kostarika LAO Laos    
MDA Moldavsko MAD Madagaskar CUB Kuba LIB Libanon    
MNC Monako MLI Mali MEX Mexiko MAC Makao    
MSR Montserat MWI Malawi NIC Nikaragua MAN Manama    
GER Německo MAR Maroko ANT Nizozemské Antily MAS Malajsie    
NOR Norsko MTN Mauretanie PAN Panama MDV Maledivy    
POL Polsko MRI Mauritius PAR Paraguay MGL Mongolsko    
POR Portugalsko MOZ Mozambik PER Peru MYA Myanmar (Burma)    
AUT Rakousko NAM Nambie PUR Portoriko NEP Nepál    
ROU Rumunsko NIG Niger SLV Salvador OMA Omán    
RUS Rusko NGA Nigerie KIN St. Kitts Newis PAK Pakistán    
GRE Řecko CIV Pobřeží slonoviny STV St. Vincent PLE Palestina    
SAA San Marino CGO Republika Kongo SUR Surinam QUA Quatar    
SNM Sarsko EQG Rovníková Guinea TRI Trinidad a Tobago KSA Saudská Arabie    
NIR Severní Irsko RWA Rwanda TCA Turks a Caicos SEY Seychely    
SCO Skotsko SAT St. Tomé a Principé URU Uruguay PRK Severní Korea    
SVK Slovensko SEN Senegal USA USA UAE SAE    
SVN Slovinsko SLE Siera Leone VEN Venezuela SIN Singapur    
SRB Srbsko SOM Somálsko VII Virgin Islands SRI Sri Lanka    
SPN Spojené národy SUD Sudán     SYR Syrie    
ESP Španělsko SWZ Svazijsko     TJK Tadžikistan    
SWE Švédsko CTA Středoafrická rep.     TPE Tai-Pei    
SUI Švýcarsko TAN Tanzania     THA Thajsko    
TUR Turecko TCH Tchad     TKM Turkmenistan    
UKR Ukrajina TOG Togo     UZB Uzbekistan    
VTC Vatikán TUN Tunis     VIE Vietnam    
GBR Velká Britanie UGA Uganda     AJM Ajman    
WAL Wales ZAI Zaire     BUR Burundi    
    ZAM Zambie     FUJ Fujeira    
    ZIM Zimbabwe     RAS Ras Al Khaima    

 

Na úvodní stranu    Back on the front page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přístupů