Jarní písemná aukce 2018 - OLYMPSPORT     

    Losy   601 až 700

                                                                                                                                               "Nabídku" při dodržování zásady, že hodnoty v Kč :

                                                                                                                                                      - do 50 jsou odstupňovány po 2 Kč (20 ,22 ,24 až 50)

                                                                                                                                                      - do 100 po   5 Kč (55, 60, 65 až 100)

                                                                                                                                                      - do 500 po 10 Kč (110, 120 až 500)

  Volba měny / The choice of currency                                                                           - od 500 po 50 Kč (550, 600 atd.)

   (25,60 Kč = 1,- EUR,    21,70 Kč = 1,- $)                                                                                       - pro ostatní měny (EUR, $) ve tvaru např.:  2, 10, 10,2

                                                                                                                                            for other currencies (EUR, $) in the form eg .: 2, 10, 10.2

 
                                                                                   POZOR : Pro aktualizaci stávajících hodnot příhozů si dejte "F5"
                                                                                   CAUTION: When updating existing values bids let you "F5"
Los Stát Obrázek

 Popis

Start Kč Nabídka Offer Konec Kč

601

             

602

             

603

           
604              
605              
606              
607              
608              
609              
610            
611              
612              
613              
614              
615              
616              
617              
618              
619              
620            
621            
622              
623            
624            
625              
626            
627            
628            
629            
630            

631

           

632

           

633

           

634

             

635

             

636

             

637

             

638

             

639

             

640

             

641

             

642

             

643

           

644

             

645

             

646

             

647

             

648

             

649

           

650

             

651

             

652

           

653

           

654

             

655

           

656

             

657

             

658

           

659

           

660

             

661

             

662

           

663

           

664

             

665 

           

666

           

667

           

668

           

669

           

670

           

671

           

672

           

673

           

674

             

675

             

676

             

677

           

678

           

679

           

680

             

681

             

682

           

683

             

684

             

685

           

686

             

687

             

688

           

689

             

690

           

691

           

692

           

693

           

694

             

695

           

696

           

697

           

698

           

699

           
700          

 

 

Povinné údaje / Required information: *

Jméno / Name :   *         Telefon: *         Mail: *   

Adresa /Adress :  *   

Poznámka / Note :

 

 

  Funkci "Odeslat" použijte až po kompletním vyplnění formuláře                       Pozor, tato funkce vymaže vše, data lze opravit !

   The function "Send" use only after complete filling in the form                                                                                 Caution, this function erases all data can be repaired!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přístupů