Jarní písemná aukce 2018 - OLYMPSPORT     

    Losy   401 až 500   

 

                                                                                                                                                   "Nabídku" při dodržování zásady, že hodnoty v Kč :
                                                                                                                                                   - do 50 jsou odstupňovány po 2 Kč (20 ,22 ,24 až 50)
                                                                                                                                                   - do 100 po   5 Kč (55, 60, 65 až 100)
                                                                                                                                                   - do 500 po 10 Kč (110, 120 až 500)
                                                                                                                                                   - od 500 po 50 Kč (550, 600 atd.) 

                                                                                                                                       - pro ostatní měny (EUR, $) ve tvaru např.:   2, 10, 10,2 ,                                                                                                                                      - for other currencies (EUR, $) in the form eg .: 2, 10, 10.2

     Volba měny / The choice of currency            

             (25,60 Kč = 1,- EUR,    21,70 Kč = 1,- $                     POZOR : Pro aktualizaci stávajících hodnot příhozů si dejte "F5"                                                                                              CAUTION: When updating existing values bids let you "F5"       

Los Stát Obrázek

 Popis

Start Kč Nabídka Offer Konec Kč

401

             

402

             

403

             
404              
405            
406              
407              
408              
409            
410              
411              
412              
413              
414              
415              
416              
417              
418            
419              
420              
421              
422              
423              
424            
425            
426              
427              
428            
429            
430            

431

             

432

           

433

             

434

           

435

           

436

           

437

           

438

           

439

           

440

             

441

           

442

           

443

           

444

           

445

           

446

           

447

           

448

           

449

             

450

             

451

           

452

           

453

           

454

           

455

             

456

             

457

             

458

             

459

           

460

           

461

             

462

           

463

           

464

             

465 

           

466

             

467

           

468

           

469

             

470

           

471

             

472

           

473

           

474

           

475

           

476

           

477

           

478

             

479

             

480

             

481

             

482

           

483

           

484

           

485

             

486

             

487

             

488

             

489

             

490

             

491

           

492

           

493

             

494

             

495

             

496

           

497

             

498

           

499

           

500

             

 

Povinné údaje / Required information: *

Jméno / Name :   *                             Telefon: *         Mail: *                        

Adresa /Adress :  *                       

Poznámka / Note :

 

 

  Funkci "Odeslat" použijte až po kompletním vyplnění formuláře                       Pozor, tato funkce vymaže vše, data lze opravit !

  The function "Send" use only after complete filling in the form                                                                                 Caution, this function erases all data can be repaired!

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přístupů