Jarní písemná aukce 2018 - OLYMPSPORT     

    Losy   301 až 400  

 

                                                                                                                                                   "Nabídku" při dodržování zásady, že hodnoty v Kč :
                                                                                                                                                   - do 50 jsou odstupňovány po 2 Kč (20 ,22 ,24 až 50)
                                                                                                                                                   - do 100 po   5 Kč (55, 60, 65 až 100)
                                                                                                                                                   - do 500 po 10 Kč (110, 120 až 500)
                                                                                                                                                   - od 500 po 50 Kč (550, 600 atd.) 

                                                                                                                                       - pro ostatní měny (EUR, $) ve tvaru např.:   2, 10, 10,2 ,                                                                                                                                      - for other currencies (EUR, $) in the form eg .: 2, 10, 10.2

     Volba měny / The choice of currency            

              (25,60 Kč = 1,- EUR,    21,70 Kč = 1,- $)                      POZOR : Pro aktualizaci stávajících hodnot příhozů si dejte "F5"                                                                                               CAUTION : When updating existing values bids let you "F5"               

Los Stát Obrázek

 Popis

Start Kč Nabídka Offer Konec Kč

301

           

302

             

303

             
304            
305              
306              
307            
308            
309              
310              
311            
312              
313            
314            
315            
316            
317            
318              
319              
320              
321              
322              
323              
324              
325            
326              
327              
328              
329              
330            

331

           

332

           

333

           

334

             

335

           

336

           

337

           

338

             

339

           

340

           

341

             

342

             

343

             

344

             

345

           

346

           

347

           

348

           

349

             

350

           

351

           

352

           

353

           

354

           

355

           

356

           

357

           

358

           

359

           

360

           

361

           

362

           

363

           

364

           

365 

           

366

           

367

           

368

           

369

           

370

           

371

           

372

           

373

           

374

             

375

           

376

           

377

           

378

           

379

           

380

           

381

           

382

           

383

           

384

           

385

             

386

           

387

             

388

             

389

           

390

           

391

           

392

           

393

           

394

           

395

             

396

             

397

             

398

             

399

             

400

           

 

Povinné údaje / Required information: *

Jméno / Name :   *       Telefon: *         Mail: *   

Adresa /Adress :  *                                                           

Poznámka / Note :

 

 

  Funkci "Odeslat" použijte až po kompletním vyplnění formuláře                       Pozor, tato funkce vymaže vše, data lze opravit !

   The function "Send" use only after complete filling in the form                                                                                 Caution, this function erases all data can be repaired!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přístupů