Jarní písemná aukce 2018 - OLYMPSPORT     

    Losy   201 až 300  

                                                                                                                                                   "Nabídku" při dodržování zásady, že hodnoty v Kč :
                                                                                                                                                   - do 50 jsou odstupňovány po 2 Kč (20 ,22 ,24 až 50)
                                                                                                                                                   - do 100 po   5 Kč (55, 60, 65 až 100)
                                                                                                                                                   - do 500 po 10 Kč (110, 120 až 500)
                                                                                                                                                   - od 500 po 50 Kč (550, 600 atd.) 

                                                                                                                                       - pro ostatní měny (EUR, $) ve tvaru např.:   2, 10, 10,2 ,                                                                                                                                      - for other currencies (EUR, $) in the form eg .: 2, 10, 10.2

     Volba měny / The choice of currency            

     (25,60 Kč = 1,- EUR,    21,70 Kč = 1,- $                                        POZOR : Pro aktualizaci stávajících hodnot příhozů si dejte "F5"
                                                                                                        CAUTION: When updating existing values bids let you "F5"
 
Los Stát Obrázek

 Popis

Start Kč Nabídka Offer

 Konec    

201

           

202

           

203

           
204              
205              
206              
207              
208            
209            
210            
211            
212            
213              
214            
215            
216            
217            
218            
219            
220              
221            
222            
223              
224              
225              
226              
227              
228              
229              
230            

231

             

232

             

233

             

234

           

235

             

236

             

237

             

238

             

239

             

240

             

241

             

242

             

243

             

244

             

245

             

246

           

247

           

248

             

249

             

250

             

251

           

252

           

253

           

254

           

255

           

256

           

257

             

258

             

259

           

260

             

261

             

262

             

263

           

264

           

265 

           

266

             

267

           

268

             

269

           

270

             

271

           

272

           

273

           

274

           

275

             

276

           

277

           

278

           

279

           

280

           

281

             

282

             

283

           

284

             

285

             

286

             

287

           

288

           

289

           

290

           

291

           

292

             

293

             

294

           

295

           

296

           

297

           

298

           

299

             

300

           

 

Povinné údaje / Required information: *

Jméno / Name :   *                                                  Telefon: *         Mail: *   

Adresa /Adress :  *                                             

Poznámka / Note :

 

 

  Funkci "Odeslat" použijte až po kompletním vyplnění formuláře                       Pozor, tato funkce vymaže vše, data lze opravit !

  The function "Send" use only after complete filling in the form                                                                                 Caution, this function erases all data can be repaired!

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přístupů