Jarní písemná aukce 2018 - OLYMPSPORT     

    Losy   101 až 200    

                                                                                                                                                   "Nabídku" při dodržování zásady, že hodnoty v Kč :
                                                                                                                                                   - do 50 jsou odstupňovány po 2 Kč (20 ,22 ,24 až 50)
                                                                                                                                                   - do 100 po   5 Kč (55, 60, 65 až 100)
                                                                                                                                                   - do 500 po 10 Kč (110, 120 až 500)
                                                                                                                                                   - od 500 po 50 Kč (550, 600 atd.) 

                                                                                                                                       - pro ostatní měny (EUR, $) ve tvaru např.:   2, 10, 10,2 ,                                                                                                                                      - for other currencies (EUR, $) in the form eg .: 2, 10, 10.2

     Volba měny / The choice of currency                                                                                                                                                                          

             (25,60 Kč = 1,- EUR,    21,70 Kč = 1,- $                      POZOR : Pro aktualizaci stávajících hodnot příhozů si dejte "F5"                                                                                               CAUTION: When updating existing values bids let you "F5"                                                    

Los Stát Obrázek

 Popis

Start Kč Nabídka Offer

Stav Kč

101

           

102

           

103

           
104              
105              
106              
107              
108            
109              
110              
111            
112              
113            
114              
115              
116            
117              
118              
119            
120            
121            
122            
123              
124            
125              
126              
127              
128              
129              
130            

131

           

132

           

133

           

134

           

135

           

136

             

137

           

138

           

139

           

140

             

141

           

142

           

143

           

144

             

145

             

146

           

147

           

148

           

149

           

150

           

151

           

152

           

153

             

154

           

155

           

156

           

157

           

158

             

159

             

160

           

161

           

162

             

163

             

164

           

165 

             

166

           

167

             

168

           

169

             

170

           

171

           

172

           

173

           

174

           

175

           

176

           

177

           

178

           

179

           

180

             

181

           

182

             

183

           

184

           

185

           

186

           

187

             

188

           

189

           

190

           

191

           

192

           

193

             

194

             

195

             

196

           

197

           

198

             

199

           

200

             

 

Povinné údaje / Required information : *

Jméno / Name :   *       Telefon: *         Mail: *   

Adresa /Adress :  *                                               

Poznámka / Note :

 

 

  Funkci "Odeslat" použijte až po kompletním vyplnění formuláře                       Pozor, tato funkce vymaže vše, data lze opravit !

  The function "Send" use only after complete filling in the form                                                                                    Caution, this function erases all data can be repaired!

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přístupů