Janí písemná aukce 2018 - OLYMPSPORT     

    Losy   501 až 600  

                                                                                                                                         "Nabídku" při dodržování zásady, že hodnoty v Kč :
                                                                                                                                            - do 50 jsou odstupňovány po 2 Kč (20 ,22 ,24 až 50)
                                                                                                                                            - do 100 po   5 Kč (55, 60, 65 až 100)
                                                                                                                                            - do 500 po 10 Kč (110, 120 až 500)
                                                                                                                                            - od 500 po 50 Kč (550, 600 atd.) 

                                                                                                                                - pro ostatní měny (EUR, $) ve tvaru např.:   2, 10, 10,2 ,                                                                                                                               - for other currencies (EUR, $) in the form eg .: 2, 10, 10.2

     Volba měny / The choice of currency            

             (25,60 Kč = 1,- EUR,    21,70 Kč = 1,- $)                                    POZOR : Pro aktualizaci stávajících hodnot příhozů si dejte "F5"

                                                                                                          CAUTION: When updating existing values bids let you "F5"
Los Stát Obrázek

 Popis

Start Kč Nabídka Offer Konec Kč

501

           

502

           

503

           
504              
505              
506            
507              
508              
509              
510              
511              
512            
513              
514            
515              
516              
517            
518            
519            
520              
521            
522              
523            
524            
525            
526            
527            
528            
529            
530            

531

           

532

             

533

           

534

           

535

           

536

           

537

           

538

           

539

           

540

           

541

           

542

           

543

           

544

           

545

           

546

           

547

           

548

             

549

           

550

           

551

           

552

           

553

             

554

           

555

           

556

           

557

             

558

             

559

           

560

             

561

             

562

           

563

             

564

             

565 

             

566

             

567

           

568

           

569

           

570

             

571

           

572

             

573

           

574

           

575

           

576

           

577

           

578

           

579

             

580

             

581

             

582

             

583

             

584

             

585

             

586

             

587

             

588

             

589

           

590

           

591

           

592

           

593

             

594

             

595

           

596

           

597

             

598

             

599

             

600

             

 

Povinné údaje / Required information: *

Jméno / Name :   *                  Telefon: *         Mail: *               

Adresa /Adress :  * 

Poznámka / Note :

 

 

  Funkci "Odeslat" použijte až po kompletním vyplnění formuláře                       Pozor, tato funkce vymaže vše, data lze opravit !

   The function "Send" use only after complete filling in the form                                                                                 Caution, this function erases all data can be repaired!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítač přístupů